معنی و ترجمه کلمه زیاد گرم کردن به انگلیسی زیاد گرم کردن یعنی چه

زیاد گرم کردن

overheat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها