معنی و ترجمه کلمه زیارت رفتن به انگلیسی زیارت رفتن یعنی چه

زیارت رفتن

pilgrimage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها