معنی و ترجمه کلمه زیان آور به انگلیسی زیان آور یعنی چه

زیان آور

bad
deleterious
detrimental
disadvantageous
evil
ill
malefic
maleficent
malignant
nocuous
pernicious
tortious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها