معنی و ترجمه کلمه زیان بخش به انگلیسی زیان بخش یعنی چه

زیان بخش

noisome
obnoxious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها