معنی و ترجمه کلمه زیان حاصله در اثر عدم اجراى عقدى به انگلیسی زیان حاصله در اثر عدم اجراى عقدى یعنی چه

زیان حاصله در اثر عدم اجراى عقدى

lesion

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها