معنی و ترجمه کلمه زیان به انگلیسی زیان یعنی چه

زیان

damage
detriment
disadvantage
disservice
drawback
evil
forfeit
forfeiture
harm
hurt
ill
incommodity
loss
scathe
wash out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها