معنی و ترجمه کلمه زیبایى شناسى به انگلیسی زیبایى شناسى یعنی چه

زیبایى شناسى

aesthetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها