معنی و ترجمه کلمه زیبایى گرایى به انگلیسی زیبایى گرایى یعنی چه

زیبایى گرایى

aestheticism
aesthetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها