معنی و ترجمه کلمه زیبا کردن به انگلیسی زیبا کردن یعنی چه

زیبا کردن

adorn
beautify
embellish
groom
titivate
tittivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها