معنی و ترجمه کلمه زیبنده به انگلیسی زیبنده یعنی چه

زیبنده

becoming
seemly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها