معنی و ترجمه کلمه زیرالگوریتم به انگلیسی زیرالگوریتم یعنی چه

زیرالگوریتم

subalgorithm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها