معنی و ترجمه کلمه زیرجامه به انگلیسی زیرجامه یعنی چه

زیرجامه

underwear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها