معنی و ترجمه کلمه زیرجلکى به انگلیسی زیرجلکى یعنی چه

زیرجلکى

stealthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها