معنی و ترجمه کلمه زیرحامل به انگلیسی زیرحامل یعنی چه

زیرحامل

subcarrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها