معنی و ترجمه کلمه زیرحامل به انگلیسی زیرحامل یعنی چه

زیرحامل

subcarrier

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها