معنی و ترجمه کلمه زیرروال متعارف به انگلیسی زیرروال متعارف یعنی چه

زیرروال متعارف

standard subroutine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها