معنی و ترجمه کلمه زیرزمین به انگلیسی زیرزمین یعنی چه

زیرزمین

cellar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها