معنی و ترجمه کلمه زیرساخت به انگلیسی زیرساخت یعنی چه

زیرساخت

substruction
substructure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها