معنی و ترجمه کلمه زیرمجموعه عددى به انگلیسی زیرمجموعه عددى یعنی چه

زیرمجموعه عددى

numeric subset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها