معنی و ترجمه کلمه زیرمجموعه به انگلیسی زیرمجموعه یعنی چه

زیرمجموعه

subset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها