معنی و ترجمه کلمه زیرپوش زنانه به انگلیسی زیرپوش زنانه یعنی چه

زیرپوش زنانه

petticoat

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها