معنی و ترجمه کلمه زیر استوایى به انگلیسی زیر استوایى یعنی چه

زیر استوایى

subtropics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها