معنی و ترجمه کلمه زیر اقیانوسى به انگلیسی زیر اقیانوسى یعنی چه

زیر اقیانوسى

suboceanic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها