معنی و ترجمه کلمه زیر بار خم شدن یا کردن به انگلیسی زیر بار خم شدن یا کردن یعنی چه

زیر بار خم شدن یا کردن

weigh down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها