معنی و ترجمه کلمه زیر بغل گرفتن به انگلیسی زیر بغل گرفتن یعنی چه

زیر بغل گرفتن

oxter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها