معنی و ترجمه کلمه زیر بهینه سازى به انگلیسی زیر بهینه سازى یعنی چه

زیر بهینه سازى

suboptimization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها