معنی و ترجمه کلمه زیر جامه به انگلیسی زیر جامه یعنی چه

زیر جامه

gaskin
undergarment
undies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها