معنی و ترجمه کلمه زیر جلى به انگلیسی زیر جلى یعنی چه

زیر جلى

furtive
hugger mugger
sneaking
undercover
underhand


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها