معنی و ترجمه کلمه زیر حد متوسط به انگلیسی زیر حد متوسط یعنی چه

زیر حد متوسط

subaverage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها