معنی و ترجمه کلمه زیر حد متوسط به انگلیسی زیر حد متوسط یعنی چه

زیر حد متوسط

subaverage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها