معنی و ترجمه کلمه زیر خاک پوشاندن به انگلیسی زیر خاک پوشاندن یعنی چه

زیر خاک پوشاندن

inter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها