معنی و ترجمه کلمه زیر خاک به انگلیسی زیر خاک یعنی چه

زیر خاک

subsoil

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها