معنی و ترجمه کلمه زیر درخت گل سرخ به انگلیسی زیر درخت گل سرخ یعنی چه

زیر درخت گل سرخ

subrosa


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها