معنی و ترجمه کلمه زیر دریایى به انگلیسی زیر دریایى یعنی چه

زیر دریایى

U-boat
pigboat
submarine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها