معنی و ترجمه کلمه زیر دریا حرکت کردن به انگلیسی زیر دریا حرکت کردن یعنی چه

زیر دریا حرکت کردن

submarine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها