معنی و ترجمه کلمه زیر دریا به انگلیسی زیر دریا یعنی چه

زیر دریا

undersea

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها