معنی و ترجمه کلمه زیر دستى به انگلیسی زیر دستى یعنی چه

زیر دستى

mahlstick
maulstick

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها