معنی و ترجمه کلمه زیر دست نواز به انگلیسی زیر دست نواز یعنی چه

زیر دست نواز

gracious


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها