معنی و ترجمه کلمه زیر دست نواز به انگلیسی زیر دست نواز یعنی چه

زیر دست نواز

gracious

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها