معنی و ترجمه کلمه زیر دست به انگلیسی زیر دست یعنی چه

زیر دست

servitor

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها