معنی و ترجمه کلمه زیر دست به انگلیسی زیر دست یعنی چه

زیر دست

servitor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها