معنی و ترجمه کلمه زیر دنباله به انگلیسی زیر دنباله یعنی چه

زیر دنباله

subsequence

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها