معنی و ترجمه کلمه زیر ذربین بزرگ کردن به انگلیسی زیر ذربین بزرگ کردن یعنی چه

زیر ذربین بزرگ کردن

magnify


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها