معنی و ترجمه کلمه زیر ذربین بزرگ کردن به انگلیسی زیر ذربین بزرگ کردن یعنی چه

زیر ذربین بزرگ کردن

magnify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها