معنی و ترجمه کلمه زیر راسى به انگلیسی زیر راسى یعنی چه

زیر راسى

subapical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها