معنی و ترجمه کلمه زیر رست به انگلیسی زیر رست یعنی چه

زیر رست

undergrowth


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها