معنی و ترجمه کلمه زیر روال بازگشتى به انگلیسی زیر روال بازگشتى یعنی چه

زیر روال بازگشتى

recursive subroutine

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها