معنی و ترجمه کلمه زیر زاورى به انگلیسی زیر زاورى یعنی چه

زیر زاورى

subservience
subserviency


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها