معنی و ترجمه کلمه زیر زبانى به انگلیسی زیر زبانى یعنی چه

زیر زبانى

sublingual


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها