معنی و ترجمه کلمه زیر زبانى به انگلیسی زیر زبانى یعنی چه

زیر زبانى

sublingual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها