معنی و ترجمه کلمه زیر زمینى به انگلیسی زیر زمینى یعنی چه

زیر زمینى

hypogeal
hypogeous
suberranean
subterraneous

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها