معنی و ترجمه کلمه زیر زمین به انگلیسی زیر زمین یعنی چه

زیر زمین

basement
subbasement
underground


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها