معنی و ترجمه کلمه زیر زمین به انگلیسی زیر زمین یعنی چه

زیر زمین

basement
subbasement
underground

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها