معنی و ترجمه کلمه زیر ساختمان به انگلیسی زیر ساختمان یعنی چه

زیر ساختمان

substruction
substructure

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها