معنی و ترجمه کلمه زیر سازى راه به انگلیسی زیر سازى راه یعنی چه

زیر سازى راه

roadbed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها