معنی و ترجمه کلمه زیر سازى به انگلیسی زیر سازى یعنی چه

زیر سازى

infrastructure
substruction
substructure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها