معنی و ترجمه کلمه زیر سازى به انگلیسی زیر سازى یعنی چه

زیر سازى

infrastructure
substruction
substructure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها