معنی و ترجمه کلمه زیر سقف به انگلیسی زیر سقف یعنی چه

زیر سقف

indoor

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها